Rusavhengig

Rusavhengig hva er det egentlig?

Rusavhengig er en tilstand der en person opplever å ha en sterk, trang til å stadig å oppsøke rus som en del av sitt liv. Siden de aller fleste rusmidler fører med seg en tilvenning, og etter hvert vil det gå over til en avhengighet.

rusavhengig

Rusmiddelavhengighet som er en tilstand der en person må ha stadige tilførsler av et rusmiddel for å fungere, eller for å unngå store abstinenssymptomer.

Det skilles ofte mellom fysisk og psykisk avhengighet. En annen måte å skille på er etter hvilket rusmiddel en er rusavhengig av.

Vil si denne forklaringen er bedre, Ifølge Anonyme Narkomane er en rusavhengig betegnelsen. En avhengighet til et rusmiddel kjennetegnes blant annet ved mangel på kontroll, sterk eller tvangsmessig lyst til å innta stoffet, abstinenser og fortsatt inntak av stoffet på tross av at det tydelig har store negative innvirkninger på eget liv og helse.


Vi kan starte med det å være fysisk rusavhengig:

Når man er fysisk rusavhengig av et rusmiddel vil dette føre til toleranse av rusmiddelet og en trenger ofte men, ikke alltid relativt større innførsel av rusmiddelet for å få samme ruseffekt som en fikk i starten. En tenker mindre på ting som faktisk betyr noe og mer på hvordan en skal få tak i rusmiddelet (Alkohol er også et rusmiddel) som regel går nesten alle penger til anskaffelse av det rusmiddelet.

Ofte må den personen som er virkelig fysisk rusavhengig gjøre ulovlige ting for å anskaffe disse rusmidlene. Når en velger å legge seg inn i en avrusningsklinikk vil pasienten da merke store fysiske abstinens symptomer.

Hvordan overleve smerten ved fysiske abstinenser.

Rusmiddel abstinenser kan være vanskelig og ekstremt plagsomt, men det er en nødvendig del av prosessen med å slutte. Vi skal nå se nærmere på hvordan du kan overleve smerten ved fysiske rusmiddel abstinenser.

Det første trinnet er å finne ut hva slags rusmiddel du er avhengig av. Dette vil hjelpe legen din med å foreskrive riktig behandlingsplan, som kan inkludere avrusning og en form for rus behandling som passer hver enkelt person. Hvis du vet hvorfor du begynte å bruke narkotika i utgangspunktet, kan det gjøre det lettere å takle disse følelsene.
Du vil også huske at det er et lys i enden av denne mørke tunnelen!

Uansett hvilket rusmiddel (Alkohol inkl) du er avhengig av, vil du oppleve abstinenssymptomer hvis du slutter å ta det.

Forstå at abstinenser vil være en vanskelig prosess, men du kan overleve den med litt forberedelse og tålmodighet.

For å forberede seg på abstinenser fra narkotiske stoffer eller alkohol, er det viktig å følge legens resept eller anbefaling for nedtrapping. Hvis du ikke følger retningslinjene for nedtrapping, vil abstinensprosessen være vanskeligere og mer plagsomt.

Ett alternativ er å sette en tidslinje for hvor lenge du vil trappe ned på stoffet og deretter dele det inn i små intervaller. For eksempel, hvis målet ditt er seks måneder med nedtrapping av narkotika, del det opp i seks uker og planlegg hver uke deretter.

Følg denne tidsplanen så nøye som mulig, slik at det ikke er noen hull mellom nedtrappingsplanen din.

Du kan også som sagt ovenfor søke deg inn på avrusning når du er på nedtrapping da særlig sterke rusmidler kan føre til fysiske plager og i noen tilfeller ende med død.

Et annet alternativ er å ta en gjennomsnittlig dags verdi av stoffet og dele det på syv dager per uke i stedet for å ta hele dosen hver dag. For eksempel, hvis dosen er ett gram per dag, kutt den ned slik at du bare tar 0,6 gram per dag i stedet. Denne måten vil gjøre abstinens prosessen enklere fordi den er mer gradvis enn bare å stoppe på dagen.

hva er rusavhengighet ?

Narkotikamisbruk er bruk av, eller avhengighet av, et kontrollert stoff til ikke-medisinske eller rekreasjonsmessige formål. Narkotikamisbruk inkluderer bruk av:
– alkohol
– gatenarkotika
– reseptbelagte legemidler
som ikke er foreskrevet til deg Narkotikaavhengighet oppstår når noen tar narkotika tvangsmessig og vedvarende selv om han/hun vet at de forårsaker problemer.

hva er årsaken til rusavhengighet ?

Det er mange grunner til at folk tar narkotika. Disse kan inkludere å takle stress, å glemme fortiden eller å føle seg bedre med seg selv. Narkotikaavhengighet kan sees på som en mestringsmekanisme for stressende livshendelser. Folk som tar narkotika kan bruke det som en form for flukt hvor de kan glemme hverdagens problemer i korte perioder.

Det gir dem også noe positivt å sammenligne seg selv, noe som gir dem umiddelbar tilfredsstillelse. Den andre faktoren er å føle seg bedre med seg selv. Å ta narkotika hjelper dem til å tro at de er bedre enn menneskene rundt dem, og det gir dem en unnskyldning for ikke å prøve lenger på ting de ønsker, men som ikke vil ha risikoen for å mislykkes